ชื่อ - นามสกุล :นายขวัญชัย จันเพชร
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
หน้าที่หลัก :ผู้บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :