Vinaora Nivo Slider 3.x
   

เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำโดยนายขวัญชัย จันเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูและนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดโครงการอาชีวะบริการชุมชน ณ โรงเรียนชากังราววิทยา เพื่อให้บริการตรวจซ่อมรถจักรยานยนต์แก่ครูและนักเรียน ให้ทำงานรถจักรยานยนต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย ทำงานเต็มประสิทธิภาพ ลดการปล่อยควันและมลพิษ. ทั้งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนของกิจกรรมการลดมลภาวะ และฝุ่นละออง PM.2.5 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยเปิดบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฟรี ทุกวัน ในวันเวลาราชการ ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร.

   

ผู้บริหารสถานศึกษา  

   

The municipality  

   

Login Form  

   
© KPPMVC