Vinaora Nivo Slider 3.x
   

เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองขึ้น ณ สถานีควบคุมไฟป่า คลองลาน - แม่วงก์ โดยมีนายขวัญชัย จันเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นผู้อำนวยกาiค่ายในครั้งนี้

   

ผู้บริหารสถานศึกษา  

   

The municipality  

   

Login Form  

   
© KPPMVC