| ปรัชญา : ทักษะยอด คุณธรรมเยี่ยม เปี่ยมล้นวิชาการ เชียวชาญเทคโนโลยี พัฒนาวิถีสู่สังคม | อัตลักษณ์ : เก่งงาน เก่งคิด ใช้ชีวิตพอเพียง | เอกลักษณ์ : สร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ


Admin

Tiwakorn Kantachoompoo


17 ถ.วิจิตร1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทร : 055-714-939

E-mail : admin@kppmvc.ac.th