/ Home / Website

ระบบรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ประจำปีการศึกษา 2567
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาีพ (ปวส.)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


รอบทั่วไป (ปวช.)

รอบโควตา (ปวส.)

ประจำปีการศึกษา 2567

ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปอ่านประกาศรับสมัคร คลิกที่นี้ ก่อนการสมัคร

เลือกระดับในการสมัคร ปวช.& ปวส. ด้านล่าง
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ติดต่อผู้ดูแล admin@kppmvc.ac.th